Akhilesh Yadav
Chief Minister of Uttar Pradesh
Sri K. Parthasaradi Yadav
Hon’ble Minister for Board of Secondary Education and Intermediate
Sri N.Raghuveera Reddy Yadav
Hon’ble Minister for Revenue
Ph: 040- 23451196, 23450360
Sri A. Chakrapani Yadav - Ph.D(Law)
President: Andhra Pradesh Vidhan Parishad
Ph: 040- 66101919, 23391400
Sri K. V.Nageshwar Rao Yadav
MLA - Tanuku West Godavari District